Μενού Κλείσιμο

Ποιότητα και ασφάλεια

Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός ΜΕΤΕΩΡΩΝ διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Αυτό επιτυγχάνεται με

  1. Την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ομάδες παραγωγών της, σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής γεωργίας.
  2. Την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων, από τον παραγωγό μέχρι την παράδοση του προϊόντος.
  3. Την παραλαβή και επεξεργασία των προϊόντων από υπερσύγχρονα εργοστάσια, με πιστοποιημένα συστήματα ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας, ιχνηλασιμότητας προϊόντων και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Στόχοι

Έτσι επιτυγχάνονται οι κύριοι στόχοι του συνεταιρισμού:

  • λειτουργία μονάδων που πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας
  • διασφάλιση άριστης ποιότητας και υγιεινής του γάλακτος
  • διασφάλιση άριστης ποιότητας και υγιεινής του κρέατος
  • διάθεση στον τελικό καταναλωτή προϊόντων με όλα τα ποιοτικά και γευστικά χαρακτηριστικά.