Μενού Κλείσιμο

Διοικητικό Συμβούλιο

Με βάση το καταστατικό του Συνεταιρισμού ανώτατο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση των παραγωγών-μελών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη:

Δ.Σ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ:

  • ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • ΛΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • ΤΣΙΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  • ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ

Δ.Σ ΟΡΓ. ΠΑΡ.:

  1. ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ
  2. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  3. ΚΟΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ